top of page

BREAKING!! ◾️ HẠ VIỆN CỘNG HÒA THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP 2 UỶ BAN ĐIỀU TRA TRUNG CỘNG VÀ BIDEN.Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page