BREAKING!!! KẾT QUẢ KIỂM ĐẾM PHIẾU ĐẢO NGƯỢC VÀO LÚC 1H54 SÁNG. CSDC THẮNG GHẾ THỐNG ĐỐC TẠI NJ