top of page

BREAKING!!! LIZ CHENEY CẢNH BÁO CỬ TRI RẰNG TT.TRUMP LÀ “NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGUY HIỂM VÀ PHI LÝ”.
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page