BREAKING!!! LIZ CHENEY CẢNH BÁO CỬ TRI RẰNG TT.TRUMP LÀ “NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGUY HIỂM VÀ PHI LÝ”.