top of page

BREAKING!! NGƯỜI VỢ ĐẦU TIÊN CỦA TT.TRUMP QUA ĐỜI Ở TUỔI 73 TẠI NHÀ RIÊNG Ở THÀNH PHỐ NEW YORK
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page