top of page

BREAKING!!! ◾️PUTIN RA LỆNH TẤN CÔNG PHỦ ĐẦU MIỀN TÂY VÀ MIỀN ĐÔNG UKRAINE TRẢ ĐŨA VỤ ĐÁNH SẬP CẦURecent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page