BREAKING!!! Quỹ Bill Gates đã gửi hơn 54 triệu đô cho Trung Cộng kể từ khi có cúm Vũ Hán bùng phát