BREAKING!!! RẮN ĐỘC MIKE PENCE THỀ SẼ HỖ TRỢ CÁC THỐNG ĐỐC CỘNG HOÀ PHẢN PHÚC CHỐNG LẠI TT.TRUMP