BREAKING!!! TỶ LỆ PHÊ DUYỆT ĐẢNG CỘNG HOÀ DÀNH CHO TT.TRUMP ĐẠT MỨC 98%.