top of page

BREAKING!! ◾️ TEXAS CHỞ NGƯỜI NHẬP CƯ BẤT HỢP PHÁP LÊN 2 CHIẾC XE BUS THẢ XUỐNG SÂN SAU NHÀ KAMALA.Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page