top of page

BREAKING!! ◾️ TEXAS CHỞ NGƯỜI NHẬP CƯ BẤT HỢP PHÁP LÊN 2 CHIẾC XE BUS THẢ XUỐNG SÂN SAU NHÀ KAMALA.Recent Posts

See All

♦️Zelensky Admits Fear of Trump 2024, Begs for More Patriot Missile Systems Zelensky thừa nhận sợ TT.Trump 2024, cầu xin Mỹ cung cấp thêm hệ thống hoả tiễn Patriot https://www.breitbart.com/europe/202

bottom of page