top of page

BREAKING!! ◾️THƯ KÝ BÁO CHÍ TÒA BẠCH ỐC GỌI KAMALA LÀ “TỔNG THỐNG” GIỮA BÊ BỐI TÀI LIỆU MẬT CỦA BIDERecent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page