BREAKING-Thị trưởng CSDC lấy tiền ngân sách của lực lượng cảnh sát mang cho tổ chức da màu “đen”