top of page

BREAKING!!! ◾️ TIẾT LỘ VIDEO CHỦ TỊCH HẠ VIỆN MỸ NANCY PELOSI ĐÒI “ĐẤM” TT.TRUMP TRONG NGÀY 6/1.



Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page