BREAKING!! TT.TRUMP ĂN MỪNG 98,4% CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐƯỢC TÁN THÀNH ĐỀU GIÀNH CHIẾN THẮNG.