top of page

BREAKING!!! TT.TRUMP: “ĐẢNG DÂN CHỦ LÀ ĐẢNG CỦA TỘI ÁC, SỰ HỖN LOẠN VÀ CHẾT CHÓC”


תגובות


bottom of page