top of page

1件のコメント


Thuong Pham
Thuong Pham
2021年12月07日

Những gì xẩy ra với các vận động viên thể thao đả tiêm chủng covid. Sonia và mọi người có thể link vào đây để biết và nhận định đúng sai. https://rumble.com/embed/vnizl2/?pub=4

いいね!
bottom of page