top of page

BREAKING!!! VIDEO GÂY CHẤN ĐỘNG KHI TT.TRUMP ĐÃ TỰ TIN TUYÊN BỐ MÌNH LÀ TỔNG THỐNG MỸ THỨ 45 VÀ 47
Recent Posts

See All

♦️Zelensky Admits Fear of Trump 2024, Begs for More Patriot Missile Systems Zelensky thừa nhận sợ TT.Trump 2024, cầu xin Mỹ cung cấp thêm hệ thống hoả tiễn Patriot https://www.breitbart.com/europe/202

bottom of page