BREAKING!!! XẢ SÚNG KINH HOÀNG TẠI OSLO NA UY, 2 NGƯỜI THIỆT MẠNG, 14 NGƯỜI BỊ THƯƠNG.