top of page

CÁC LUẬT SƯ CỦA TT.TRUMP YÊU CẦU THẨM PHÁN LIÊN BANG HOÃN VÔ THỜI HẠN NGÀY XÉT XỬ VỤ TÀI LIỆU MẬT.Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page