top of page

CHÁNH ÁN TÒA ÁN TỐI CAO NGĂN CHẶN JOE BIDEN CHẤM DỨT CHÍNH SÁCH BIÊN GIỚI CỦA TT.TRUMP.Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page