◾️CHÍNH BIDEN ĐÃ RA LỆNH CHO FBI TIẾP CẬN TÀI LIỆU VÀ ĐỒ ĐẠC CÁ NHÂN CỦA TT.TRUMP.