CHÍNH QUYỀN BIDEN CUNG CẤP CHO TALIBAN GẦN 782 TRIỆU ĐÔ VIỆN TRỢ NHÂN ĐẠO