top of page

CHỦ TỊCH HẠ VIỆN KEVIN MCCARTHY ĐÃ CHUYỂN 41000 GIỜ VIDEO CỦA NGÀY 6/1 CHO TUCKER CARLSON (FOXNEW).Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page