top of page

CHIẾN DỊCH TRANH CỬ CỦA TT.TRUMP CÔNG BỐ HỒ SƠ BỎ PHIẾU CHỐNG MEDICARE CỦA THỐNG ĐỐC DESANTIS.Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page