top of page

Chiến thắng ở tiểu bang CH sau khi Texas mở cửa trở lại 2 tháng báo cáo cho biết số ca tử vong là 0Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page