Chiến thắng ở tiểu bang CH sau khi Texas mở cửa trở lại 2 tháng báo cáo cho biết số ca tử vong là 0