top of page

🔴CHUYỂN NGỮ TÓM TẮT BÀI DIỄN VĂN CỦA TT.TRUMP TẠI BUỔI RALLY Ở PRESCOTT VALLEY, ARIZONA 22/7Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page