top of page

Cuomo:Tôi giữ 30 NGÀN máy trợ thở là vì nhà thương chưa cần đến, con số chưa lên đến “đỉnh điểm.Комментарии


bottom of page