top of page

Dec|01|AM|Luật Sư TT.Trump tuyên bố “Không có Tổng Thống đắc cử cho tới khi đại cử tri bỏ phiếu”.Commentaires


bottom of page