top of page

Dec|19|AM|Thỉnh nguyện thư Tòa Bạch Ốc kiến nghị TT.Trump ban hành thiết quân luật để cứu nước Mỹ.!Comments


bottom of page