Dec|22|AM|TT.Trump gặp gỡ thành viên Quốc Hội. Sẽ chống trả vụ gian lận bầu cử