Dec|29|AM|Chính phủ Ukraine tung băng ghi âm, hồ sơ ngân hàng, nhân chứng xác định Biden tham nhũng