top of page

DESANTIS TIẾP ĐÓN CÁC NHÀ TÀI TRỢ HÀNG ĐẦU CỘNG HOÀ CHUẨN BỊ RA ĐỐI ĐẦU VỚI TT.TRUMP 2024.Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page