Dr Fauci/Bill Gates/WHO/Đảng Dân Chủ: Những con rối của Trung Cộng đang thực hiện âm mưu diệt chủng.