FACEBOOK, INSTAGRAM BỊ TÊ LIỆT SAU KHI BỊ NGƯỜI TỐ GIÁC VẠCH MẶT LÀ KẺ “PHẢN BỘI NỀN DÂN CHỦ”