top of page

FBI ĐÃ PHỎNG VẤN HAI LUẬT SƯ HÀNG ĐẦU CỦA TT.TRUMP TRƯỚC KHI CUỘC ĐỘT KÍCH TẠI MAR-A-LAGO DIỄN RARecent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page