Feb|25|Đảng CSDC đang muốn ôm vali hạt nhân thay cho Bẩy Đần.