Friday August 06 -Tối/PM- Biến thể Colombia đã xuất hiện ở Mỹ 7 ca tử vong