Friday July 23-Tối/PM- Tù nhân chính trị 6/1 bị đánh đập dã man, bị lột đồ, hành hạ và sỉ nhục.
Recent Posts

See All