top of page

Friday July 23-Tối/PM- Tù nhân chính trị 6/1 bị đánh đập dã man, bị lột đồ, hành hạ và sỉ nhục.
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page