top of page

Giờ này anh ở đâu - Khánh Băng | Sonia Ohlala Cover

🌟 Thank you for your sacrifice 🌟 🌹You will never be forgotten🌹 #BlackApril1975


3 comments

3 Comments


đã làm xong youtube tin tức cho hôm nay chưa, thưa cô Sonia dễ thương hàng ngày của g/đ tôi ?

Bài giờ này anh ở đâu hơi khó hát đấy vậy mà cô hát được mới tài, cám ơn cô: giờ này họ đã mờ đi rồi (McAuthur @US congress 1951)

Like

Thank you Sonia Ohlala. We wish to have more Vietnamese ladies liked you. We are proud to have you in our side.

Like

Kiettu Phan
Kiettu Phan
Apr 30, 2020

hay lắm, cám ơn Sonia :)

Like
bottom of page