top of page

Glen Oakley : Anh hùng của chúng ta ♥

This is U.S Army specialist Glen Oakley. Our hero ♥️

He was in the @FootLocker when the El Paso shooting happened. When he ran to leave, he saw kids in the mall without their parents, scared and alone. So he picked up as many as he could and carried them to safety.Đây là chuyên gia quân đội Hoa Kỳ Glen Oakley. Anh hùng của chúng ta ♥ Anh ta đang ở trong tiệm @FootLocker khi vụ nổ súng El Paso xảy ra. Khi anh chạy đi thoát khỏi khu vực xả súng, anh thấy những đứa trẻ trong trung tâm thương mại không có bố mẹ, sợ hãi và lạc lỗng. Nên anh đã ôm rất nhiều đứa bé có thể và mang chúng chạy đến nơi an toàn.

#ElPasoShooting

Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page