top of page

HÀNG NGÀN NGƯỜI NHẬP CƯ ĐANG TIẾN ĐẾN MỸ TUYÊN BỐ:“HÃY NÓI VỚI BIDEN CHÚNG TÔI ĐANG ĐẾN!”


Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page