top of page

HẠ VIỆN CỘNG HÒA TRÁT HẦU TOÀ CỰU CÔNG TỐ VIÊN LÀM VIỆC VỚI ÔNG BRAGG RA LÀM CHỨNG TRƯỚC QUỐC HỘI.bottom of page