top of page

IRAN BẮN 12 HOẢ TIỄN TRÚNG KHU VỰC GẦN LÃNH SỰ QUÁN MỸ TẠI IRAQ. NGA BẮN 30 HOẢ TIỄN VÀO LVIV
bottom of page