top of page

IRAN BẮN 12 HOẢ TIỄN TRÚNG KHU VỰC GẦN LÃNH SỰ QUÁN MỸ TẠI IRAQ. NGA BẮN 30 HOẢ TIỄN VÀO LVIV
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page