top of page

Iran qua mặt Mỹ về con số hồi phục Covid-19. Không lẻ trình độ y học của Mỹ tệ thua cả Iran?コメント


bottom of page