top of page

Iran qua mặt Mỹ về con số hồi phục Covid-19. Không lẻ trình độ y học của Mỹ tệ thua cả Iran?Recent Posts

See All

♦️Zelensky Admits Fear of Trump 2024, Begs for More Patriot Missile Systems Zelensky thừa nhận sợ TT.Trump 2024, cầu xin Mỹ cung cấp thêm hệ thống hoả tiễn Patriot https://www.breitbart.com/europe/202

bottom of page