top of page

Iran qua mặt Mỹ về con số hồi phục Covid-19. Không lẻ trình độ y học của Mỹ tệ thua cả Iran?Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page