Jan|22|AM|Biden thổi bay 52,000 việc làm ngày đầu tiên bước chân vào Toà Bạch Ốc