Jan|24|AM|Lý do người dân Mỹ cần gìn giữ nền Cộng Hoà để chiến thắng đảng CSDC