top of page

Jan|26|AM|Sự trở lại của TT.Trump “Văn phòng cựu Tổng Thống” được thành lập tại Florida.1 Comment


Tong Mai
Tong Mai
Jan 27, 2021

Cháu Sonia ơi,

Kết quả bỏ phiếu Thượng viện cho thấy nhiều khả năng TT Trump sẽ được "tha bổng".=>không đủ điều kiện luận tội (impeachment)

Dùng chữ tha bổng không đúng hẳn, vì TT Trump chưa bị "luận tội" và TT Trump cũng không phải là tội phạm. Kết án ai đó có nghĩa là người đó đã vi phạm luật lệ được Tòa Án kết án. Tôi đã 78 tuổi và gọi Sonia bằng cháu có hợp không ?

Cháu liên lạc qua email của tôi dễ nói chuyện nhiều hơn.

Cám ơn,

Tong Mai

Like
bottom of page