Jan|28|AM|TT.Trump gặp lãnh đạo Cộng Hoà ở Hạ Viện tại văn phòng cựu tổng thống, Florida.