Jan|31|AM|Nhà tù Guantanamo đang nhốt những ai mà Bộ Quốc Phòng muốn ưu tiên vaccine cúm tàu?