Jul|16| 30,000 người Mỹ thử nghiệm COVID-19 Vaccine giai đoạn III.