Jul|21| Giải mã kinh thánh Do Thái, Tổng Thống Trump sẽ được tái đắc cử.